Gündem - 2010

Futbol Endüstrisi Yönetim Seminerleri, 21 Aralık 2010

"Futbol Endüstrisi Yönetim Seminerleri” 21 Aralık tarihinde İzmir'de düzenlenen program ile İzmir bölgesindeki futbol kulüpleri yöneticilerini bir araya getirdi.

TKYD Peter Fisk Semineri, 8 Aralık 2010

TKYD yıl sonu üye toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Management Center Türkiye Yönetici Ortağı Tanyer Sönmezer'in daveti ile 8 Aralık 2010 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Araştırması

Rehber ile önerilen uygulamaların teoriden pratiğe dönüşmesine destek olmak amacıyla "Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Araştırması” çalışması oluşturulmuştur. Futbol kulüplerimizde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin veri elde edilmesini ve mevcut uygulamaları etkileyen çevresel koşulları belirlemeyi hedefleyen çalışmada elde edilecek sonuçların kulüplerimize stratejik yol haritası hazırlamak için yardımcı olması hedeflenmektedir.

SPK'ya iletilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri” hakkında TKYD görüşü.

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu'nun hazırladığı görüşlerden biri de revize edilmesi planlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili oldu. Ağustos ayında iletilen görüşü okuyabilirsiniz.

MKK'ya e-yönet projesiyle ilgili iletilen TKYD görüşü, Eylül 2010

TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu'nun görev aldığı çalışmalardan biri de Denetleyici ve Düzenleyici kurumlara derneğin konu ile ilgili resmi görüşünü iletmektir. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Doğu Başkanlığında toplanan çalışma grubunun hazırladIğı MKK'ya iletilen görüşü okuyabilirsiniz.