Gündem - 2014

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu Yuvarlak Masa Toplantısı, 4 Aralık 2014

TKYD daveti ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu tarafından 4 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen kapalı yuvarlak masa toplantısı açılış konuşması Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa K. Yılmaz tarafından yapıldı. Toplantıya, IIRC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mervyn E. King ve Global Ethics Forum'u İş Etiği Program Yöneticisi Dr. Teodorina Lessidrenska onur konukları olarak katıldılar. Prof. Mervyn E. King, konuşmasına IIRC'nin Finansal Raporlama geçmişi ve ilerleme sürecinden başlayarak Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporu'na geçişi anlatmasının ardından bundan sonraki süreçte Entegre Raporlama'ya geçilmesinin şart olduğunu belirtti. Platformun Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı ile ilgili katkılarıyla IIRC ve Sürdürülebilirlik Platformu'nun işbirliği içinde olabileceği potansiyel alanlar hakkında tartışmaların yer aldığı yuvarlak masa toplantısı Soru&Cevap bölümüyle sona erdi.

 

IIRC Konsey Toplantısı, 3 Aralık 2014

IIRC Konsey Toplantısı, konsey üyelerinin kararı ile 3 Aralık 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Konsey toplantısına Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

 

Kurumsal Yönetim Seminerleri, 1 Aralık 2014

Üniversite işbirlikleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile TKYD Üyelerinin konuk konuşmacı olarak katılacağı Kurumsal Yönetim seminer derslerinin üçüncüsü 1 Aralık 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Selda Eke'nin Kurumsal Yönetim dersinde Sayın Av. Ümit Yayla'nın konuk konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. Sayın Av. Ümit Yayla'nın "Yönetim Kurulu Oluşturmak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda Yönetim Kurulu Sorumlulukları" adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsünde düzenlendi.

 

Yatırımcı İlişkileri Görev ve Sorumlulukları Eğitim Programı, 27 Kasım 2014

Yeni düzenlemeler ışığında Yatırımcı İlişkileri Görev ve Sorumlulukları Eğitim Programı 27 Kasım 2014 tarihinde düzenlendi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde (TSPB) gerçekleşen eğitim; TKYD Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dr. Murat Doğu'nun "Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı sunumu ile başlayarak TKYD Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Başkanı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Ozan Altan'ın "Yatırımcı İlişkilerinin Çalışma Alanları ve İyi Uygulama Örnekleri" sunumu ile devam etti. TÜYİD, Yayın Grubu Eş Başkanı & Ford Otosan, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aslı Selçuk "Bir Stratejik Planlama Aracı Olarak Yatırımcı İlişkileri" sunumunu ve TÜYİD Yayın Çalışma Grubu Eş Başkanı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Eser Taşçı "Yatırımcı İlişkileri Yönetimi ve İletişim Araçları" sunumunu katılımcılarla paylaştı.

 

Kurumsal Yönetim Seminerleri, 24 Kasım 2014

Üniversite işbirlikleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile TKYD Üyelerinin konuk konuşmacı olarak katılacağı Kurumsal Yönetim seminer derslerinin ikincisi 24 Kasım 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Selda Eke'nin Kurumsal Yönetim dersinde Sayın Dr. Murat Doğu'nun konuk konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. Sayın Dr. Murat Doğu'nun "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi" adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde düzenlendi.

 

Bağımsız Kadın Direktörler Konferansı 19 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşti.

Şirketlerin yönetim kurullarını kadın direktörler aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan "Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” kapsamında,"II. Bağımsız Kadın Direktörler Konferansı” ve "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri Töreni” 19 Kasım 2014 tarihinde düzenlendi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Göçmen'in açılış konuşmasını yapmasının ardından Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ise özel mesaj videosu ile konferansa destek verdi.

Konferansın ana tema konuşmasını Royal Bank of Scotland CEO'su Chris Sullivan gerçekleştirdi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat'ın "Türkiye'de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2014”ü sunuşunun ardından, "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri” sahiplerine verildi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İsveç Konsolosluğu'nun finansal ve Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürüttüğü "Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” ile kadınların yönetim kurullarındaki konumunun güçlendirilmesini ve bu yolla yönetim kurullarının daha etkin çalışmasını hedefliyor. ‘Global Board Ready Women' inisiyatifinin de kurucu üyesi olan proje kapsamında yönetim kurulunda görev almaya hazır nitelikte kadın direktör adaylarından oluşan veritabanı sürekli güncelleniyor ve yönetim kurullarında kadın direktörlere yer vermek isteyen şirketlere en uygun adaylar öneriliyor.

Family Business Owners' Workshop 5 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşti.

Yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı Family Business Owners' konulu workshop 5 Kasım 2014 tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti. Barbara Hauser'in engin bilgi ve tecrübelerini aktardığı workshopta 'Ailenin Stratejik Amacı, Ailenin Yönetimi ve Aile Servetinin İdaresi' gibi konuları içeren sunumlar yapıldı. Katılımcıların verdiği örneklerle interaktif bir ortam sağlanan workshop öğlen saatlerinde sona erdi

Kurumsal Yönetim Seminerleri, 27 Ekim 2014

Üniversite işbirlikleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile TKYD Üyelerinin konuk konuşmacı olarak katılacağı Kurumsal Yönetim seminer derslerinin ilki 27 Ekim 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Selda Eke'nin Kurumsal Yönetim dersinde Sayın Av. Sinan Naipoğlu'nun konuk konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. Sayın Av. Sinan Naipoğlu'nun "Kurumsal Yönetim Kavramına Genel Bakış" adı altında yaptığı sunum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde düzenlendi.

Aile Anayasası Çalıştayı 21 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşti.

Eğitim, Sayın Fikret Sebilcioğlu'nun (TKYD Yönetim Kurulu Üyesi) "Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim" konulu sunumuyla başladı. Sunum, Sayın Av. Aydın Buğra İlter'in (TKYD Yönetim Kurulu Üyesi) Aile Anayasası hakkındaki görüşlerini belirtmesi ve Aile Anayasası'nın hukuki geçerliliği hakkındaki konuşmalarıyla devam etti. Sayın Mustafa Doğrusoy (TKYD Üyesi, MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık, Kurucu Ortak) başarılı bir aile anayasası oluşturmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler paylaştı.

Öğleden sonra yapılan eş zamanlı çalıştaylarda katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup, Sayın Mustafa Doğrusoy ve Sayın Evren Sezer ile Aile Anayasası oluşturmaya nereden başlanacağının sorusunun yanıtını ararken; diğer grup, Sayın Güray Karacar (TKYD Genel Sekreteri) ve Sayın Av. Aydın Buğra ilter ile Aile Anayasası oluşturulduktan sonra nasıl ilerleneceği sorusunun yanıtını tartıştı.

Eğitim, çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan fikirler ışığında, Sayın Mustafa Doğrusoy ve Sayın Evren Sezer'in (TKYD Üyesi, Deloitte Türkiye, Ortak) danışmalığında örnek bir Aile Anayasası oluşturularak sona erdi.

Raporlama Standartları Eğitim Programı 14 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşti.

Eğitimde TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Doğu Kurumsal Yönetim için raporlamanın öneminden ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporundan bahsederken Finar Kurumsal Ajans Başkanı Sayın Baki Kara yıllık faaliyet raporu hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gerekn konular ve en iyi örnek uygulamaları katılımcılara aktardı.

Öğleden sonraki bölümde ise TKYD Danışma Kurulu Üyesi Sayın Yılmaz Argüden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) raporlamasından ve şirketler için yararlarını aktardı. Hastalığı nedeniyle eğitime katılamayan Prof. Dr. Vedat Akgiray yerine eğitime konuşmacı olarak destek veren Sustainova Danışmanlık'tan Sayın Tuba Atabey GRI Raporlaması'nı anlatırken TKYD Genel Sekreteri Sayın Güray Karacar ise Entegre Raporlama oluşumu ve Türkiye için önemini katılımcılara aktardı.

Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı 26 Eylül - 27 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti.

Eğitim 26-27 Eylül 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkez, "Corporate Finance and Corporate Governance: What is Driving Change and What will be the Impact?" başlıklı ilk panelinde birçok değerli uzmanı ağırladı.

OECD Orta Doğu, Kuzey Afrika Kurumsal Yönetim Yuvarlak Masa Toplantısı

Paris'te 22 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen toplantıya TKYD adına Genel Sekreter Güray Karacar katıldı.

Spor İletişim Sertifika Programı, 29 Kasım 2014-12 Nisan 2015

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi 29 Kasım 2014-12 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek "Spor İletişimi Sertifika Programı"nı başlatıyor. TKYD'nin de desteklediği program ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı, 29 Kasım 2014-12 Nisan 2015

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi, 29 Kasım 2014-12 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı düzenliyor. TKYD'nin de destekçileri arasında yer aldığı program ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TTK Uyarınca Risklerin Erken Teşhisi Eğitim Programı 16 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti.

TKYD ofisinde yarım gün olarak tasarlanan eğitim 16 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti.

TKYD Kurumsal Yönetim Seminerleri, Ankara 29 Eylül 2014

TKYD Ankara Sanayi Odası'nın KOBİ Haftası Etkinlikleri Projesi kapsamında, 29 Eylül 2014 tarihinde Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek panelde "Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik" konusu gündeme taşınacak. Panel programına buradan ulaşabilirsiniz.

"Kurumsal Yönetim Algı Araştırması 2014 Raporu" Açıklandı

"Kurumsal Yönetim Algı Araştırması 2014 Raporu" TKYD üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile 26 Haziran 2014 tarihinde Grand Hyatt Otel'de düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıklandı.

TKYD "Yaza Merhaba" Toplantısı Düzenlendi

TKYD "Yaza Merhaba" Toplantısı 26 Haziran 2014 tarihinde Grand Hyatt Otel'de düzenlendi.

"IFC Kurumsal Yönetim Scorecards” Viyana Toplantısı

International Finance Corporation (IFC) Kurumsal Yönetim Scorecard Eğitimi 2-3 Haziran 2014 tarihlerinde Viyana'da düzenlendi. Eğitime Türkiye'den Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri Güray Karacar katıldı.

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Bildirim Yükümlülükleri Eğitim Programı 3 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşti.

SPL-TKYD işbirliğinde düzenlenen eğitim SPL Karaköy ofisinde gerçekleşti.

"Servet Yönetimi ve Aile Ofisi" eğitimi 22 Mayıs 2014 tarihinde Point Otel, Barbaros'ta gerçekleşti.

Tan Egeli ve Dr. Burak Koçer'in yeni yayımlanan kitapları "Servet Köprüsü"nün de katılımcılara hediye edildiği eğitim 22 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeliği Gelişim Programı", 5-6 Haziran 2014

TKYD ve Odgers Berndtson yeni SPKn ile halka açık şirketler için zorunluluk haline gelen "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" konusunda önemli bir projeye birlikte imza atıyor. 5 - 6 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan bu program Londra'da 7 yıldır Odgers Berndtson ve "Financial Times" işbirliğinde Sayın Murray Steele ile yürütülmektedir ve bugüne kadar 5000'den fazla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ulaşmıştır. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

"Kurumsal Yönetim Işığında Girişim Sermayesi Eğitim Programı" 15 Mayıs 2014 tarihinde SPL Karaköy ofisinde düzenlendi.

SPL-TKYD işbirliğinde düzenlenen Girişim Sermayesi Eğitim Programı 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti.

Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri İstanbul'da Toplandı

IFC, Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri toplantısını TKYD ve Argüden Yönetişim Akademisi desteğiyle 13-14 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor.

"Aile Anayasası Eğitim Programı" 9 Mayıs 2014 tarihinde EGİAD toplantı salonunda gerçekleşti.

Eğitim programı Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) ve Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) işbirliğinde düzenlendi.

OECD Türkiye 3. Aşama İncelemesi Hazırlık Toplantısı, 25 Nisan 2014

İstanbul Hakimevi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği de yer aldı.

"Uluslararası Institute of Directors (IoD) Network Toplantısı" 13 - 14 Mayıs 2014 tarihlerinde TKYD ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek.

International Finance Corporation, Global Corporate Governance Forum, TKYD ve Argüden Governance Academy işbirliğinde İstanbul'da düzenlenecek ve yalnızca davetli uzmanların katılacağı toplantının program detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

SİLİVRİSİAD Aile Şirketleri Semineri TKYD İşbirliği İle Düzenlendi

Seminer 14 Nisan 2014 tarihinde Silivrilili Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerinin katılımına açık olarak düzenlendi. Seminerin konuşmacıları TKYD Üyesi Mustafa Doğrusoy ve TKYD Üyesi Metin Reyna oldu.

Maliye Bakanlığı İç Denetçi Adayları Eğitim Programı Düzenlendi

TKYD Üyesi Mustafa Doğrusoy'un eğitmen olarak katıldığı, İç Denetçi Adaylarına yönelik eğitim programı Ankara Maliye Yüksek Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

TKYD&BNY Mellon İşbirliğinde "Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi" Semineri Düzenlendi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve The Bank of New York Mellon işbirliği ile düzenlenen, The Bank of New York Mellon Varlık Yönetimi Direktörü Joan Crain katılımıyla gerçekleşen Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi Semineri 4 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversite'sinde yapıldı.

TKYD Mali Genel Kurulu Düzenlendi

TKYD Mali Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde Yapı Kredi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

TKYD "Konferansın Ardından 2014"

VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin çıktılarını kalıcı bir şekilde paylaşmak amacıyla hazırladığımız "Konferansın Ardından 2014” kitapçığını beğeni ve faydanıza sunuyoruz. "Konferansın Ardından 2014” kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.

"Yeni Düzenlemeler Işığında Ortaklık Hakları Eğitimi" 25 Mart 2014 tarihinde gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ile ortak gerçekleştirilen eğitim, 25 Mart'ta SPL Karaköy ofisinde düzenlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Danışman, RepMan Forum'da konuşmacı oldu.

21 Mart 2014 tarihinde Park Bosphorus'ta gerçekleşen etkinlikte TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Danışman, "İtibar" konusu altında Kurumsal Yönetim alanındaki en son gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı. Etkinlik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

"Family Wealth & Family Values: Building A Lasting Legacy" Seminer, 4 Nisan 2014

New York Mellon Bank Varlık Yönetimi Kıdemli Direktörü Joan Crain'in konuk konuşmacı olacağı seminer 4 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü'nde düzenleniyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul Süreçleri eğitim programı 27 Şubat tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti.

Büyük beğeni gören TKYD eğitim programı "Genel Kurul Süreçleri" 27 Şubat 2014 tarihinde TKYD ofisinde düzenlendi.

İş Dünyası Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde Sabancı Center'da düzenlendi. Açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, TÜSİAD Muharrem Yılmaz ve Spk Başkanı Vahdettin Ertaş'ın yaptığı zirvede 4. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini buldu.

Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı 8 ve 22 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleşti.

Büyük talep gören ve düzenli olarak tekrarladığımız Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı 8 ve 22 Şubat 2014 tarihlerinde İzmir Ege Genç İş Adamları (EGIAD) ofisinde düzenlendi.

Halka Açık Şirketler için Süreklilik Arz Eden Yükümlülükler Eğitim Programı 13 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşti.

"Halka Açık Şirketler için Süreklilik Arz Eden Yükümlülükler" konulu TKYD eğitim programı 13 Şubat'ta Hilton ParkSA'da gerçekleşti.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eğitim programı, 6 Şubat 2014

Yeni Düzenlemeler Işığında Kurumsal Yönetim Tebliği eğitimi 6 Şubat 2014 tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti.

Birleşme, Bölünme ve Devralmalar Eğitimi 21 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşti.

Yarım gün olarak düzenlenen eğitim 21 Ocak 2014 tarihinde TKYD ofisinde düzenlendi.