Başkanın Mesajı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına, gelişmesine ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçmesine katkıda bulunmak amacıyla 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Sayısı 700’ü aşan yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici, Türkiye’de kurumsal yönetimin geleceğini tartışmak ve buna ilişkin uygulamalara yön vermek amacıyla TKYD çatısı altında bir araya geliyor.

Gerçekleştirdiği işbirlikleri ve bölgesel projeler ile etki alanını uluslararası düzeye taşıyan TKYD, kuruluşlarımız için yol gösterici olmak ve rehberlik yapmak hedefi ile birçok farklı konuda çalışmalar gerçekleştiriyor. Yönetim kurullarına odaklı gelişim programları farklı statüdeki kuruluşlara yardımcı olacak rehberler ile destekleniyor. Eğitim programları ve gündemi takip eden paneller ile bir yandan düzenleyici kuruluşlara katkıda bulunacak görüşler oluşturulurken diğer yandan araştırma raporları ile mevcut durumun  analizi ortaya konuyor. Tüm çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilimsel katkı ise birbirinden değerli akademisyenlerin yer aldığı TKYD Akademik Kurulu tarafından sağlanıyor.

Her yıl Ocak ayında tüm bu gelişmeleri paylaştığımız Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi TKYD takviminde önemli bir yer tutarken, 40.cısı düzenlenen Anadolu Seminerleri iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, yerel medya mensupları ile bağımızı korumamıza yardımcı oluyor.

1999 yılında OECD’nin tanıttığı ilkeler, derneğimiz kurucu üyelerinin TÜSİAD çatısı altında yaptıkları çalışmalar ile ülkemizde yakinen takip edildi. 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun liderliği alması süreci hızlandırdı ve bugün OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin katkı verdiği, G20 kapsamında bir toplantıyla dünyaya tanıtılır aşamaya geldi.

Ülkemizin kaynaklarını en etkin şekilde yönetebilmesi, yabancı sermayeyi çekebilmesi ve rekabetçi kuruluşlar yaratabilmesi açısından kritik öneme sahip bir kavram ile ile anılan, referans bir kurum haline gelen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin devamlılığını sağlamak önemli bir sorumluluk.

Bu görüşten hareketle, kurumsal yönetimin bir yönetim anlayışı olarak benimsenmesi ve bir iş yapma kültürü haline gelmesi amacıyla çıktığımız bu yolda sağlamakta olduğunuz değerli destekler için teşekkür ediyor, gelecek dönemde artarak devamını diliyoruz.

 

Sevgi ve saygılarımla,

 

Hurşit Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı