Dış İlişkiler Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Dış İlişkiler Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Derneğin ilgili kuruluşlar ile iletişime geçip ortak projelerin değerlendirilmesi için görüşmelerin yapılması için faaliyet gösteren Dış İlişkiler Komitesi iç yönergesidir. Kamu ve uluslararası örgütler nezdinde ülkemiz ve geniş bölge için önde gelen proje ve girişim ortağı olarak konumlanma ve aktif olunması için çalışır.

2. Dayanak

Dış İlişkiler Komitesi; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Aralık 2016’da yapmış olduğu ‘Stratejik Planlama Çalışması’na göre yeniden yapılandırılan dernek faaliyetlerinin etkin çalıştırılması için Komiteler başlığında oluşturulmuştur.

3. Yapı

Dış İlişkiler Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

4. Komitenin Tanımı

Kamu ve uluslararası hedef kurumlar ile ortak projeler yürütebilmek, varolan ilişkileri geliştirmek, yeni ilişkiler kurmak ve ortak proje fırsatlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösterir. Kamu ve uluslararası hedef kurumlar ile ortak projeler yürüterek, işbirlikleri sağlayarak Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar. Yürütülecek faaliyetler ile farkındalığın artırılması, bu konuda, hedeflenen kuruluşlarla olan ilişkilerle farklılık yaratarak ülkemizde referans kurum olma vizyonunu da güçlendirir.

5. Görev ve Sorumluluklar

5.1 Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

5.2 Sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri Genel Sekreter ile komitenin toplantılarını organize eder.

5.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık faaliyet takvimi, ilişkide bulunulacak hedef kuruluşların saptanır, komite hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

5.4 Komitenin hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

5.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından komitenin yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

5.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komitenin bu yıllık faaliyetlerini yürütür.

5.7 Yıl sonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

5.8 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

6. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

7. Komite Üyeleri

Cüneyt Sezgin, Nursel İlgen, Ece Börü, Güray Karacar, Eray Akdağ