Hukuk İşleri Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Hukuk İşleri Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u-İkinci Bölüm Dernekler- Madde 56 ile Madde 100 arası hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre oluşturulmuş tüzüğünü güncel tutmak, derneğin kamu kurumlarına ve üyelerine karşı hukuki işlemlerini yerine getirilmesine katkıda bulunan Hukuk İşleri Komitesi iç yönergesidir.

2. Yapı

Hukuk İşleri Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Yönetim kurulu sekreter üyesi ve derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

3. Komitenin Tanımı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 1. Amaç’ta belirtilen tüm mevzuatlara ve dernek paydaş, menfaat sahiplerinin yararına derneği hukuki anlamda korumak, önerilerde bulunmak, adli işlemlerde bulunmak, tüzüğü güncel tutmak faaliyetleri ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri Genel Sekreter ile komite toplantılarını organize eder.

4.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık faaliyet planı belirlenir.

4.4 Komite, derneği etkileyen mevzuat değişikliklerini takip eder, Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.5. Komite her sene başında mevcut tüzük ile ilgili görüşünü yazılı olarak Yönetim kurulu ile paylaşır. Değişiklik gerekiyorsa çalışmaları yapar, mevzuata uygun olarak Genel kurul öncesi Yönetim kuruluna sunar.

4.6 Yönetim kurulu tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri, genel kurul sürecine dahil edilerek mevzuata uygun olarak işlemlere başlanır.

4.7 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından derneğin hukuki işlemleri olduğunda Yönetim kurulu bilgilendirilir.

4.8 Yıl sonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.9 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Kayra Üçer, Ümit Yayla