Dr. Erkin Erimez

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
ARGE Danışmanlık A.Ş. Ortak

ARGE Danışmanlık A.Ş. Ortak Dr. Erkin Erimez: Çalışma hayatına 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1990 yılında  Borusan Holding Finansman Departmanında göreve başladı. 15 yıl boyunca Finansman Departmanında çeşitli kademelerde görev yaptı. 2005 yılında Borusan Bünyesinde Kurumsal Sekreterya Departmanını kurdu ve Kurumsal Sekreter olarak atandı. 2012 Ağustos ayına kadar bu görevi yürüttü.  2008 yılında 6 Sigma yönetici siyah kuşak oldu. 2010 – 2012 yılları arasında Borusan’ın Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinde (WBCSD) temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde 2010 – 2012 arasında WBCSD Sustainable Consumption and Value Chain çalışma grubunda görev aldı. Avrupa Komisyonunun sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara katıldı.

2013 Nisan ayından bu yana ARGE’de Ortak olarak danışmanlık yapmaktadır. ARGE bünyesinde çeşitli kuruluşlara strateji, risk yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri, yönetişim konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

2015 B20 Türkiye sürecinde ARGE Danışmanlık “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Görev Gücü” Bilgi Ortağı olarak seçilmiş ve G20 liderlerine politik önerileri hazırlamıştır. ARGE B20 çalışmalarının başlangıcından bu yana bilgi ortağı olarak görev yapan tek küresel olmayan danışmanlık şirketidir. Erkin Erimez bu çalışmada yer almıştır.

Boğaziçi Executive MBA Programında “Sürdürülebilirlik Stratejisi” konusunda ders vermektedir.

Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul ve Yönetim Kurulu üyesidir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

UN Global Compact Türkiye Ağı Yönetim Kurulu üyesidir.

UNSDSN Türkiye Ağı Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Entegre Raporlama (IIRC) Türkiye Platformu üyesidir.

TÜSİAD: Çevre, Vergi, Sanayide Dönüşüm, Sermaye Piyasaları Çalışma, İş Dünyası için Hedefler Gruplarına üyedir.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibidir.