Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim anlayışına kavuşmaları, etkili bir kurum kültürü oluşturmaları, kurumsal değerlerini belirlemeleri, kurumsal yapılanmaları için destek olan Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubunun iç yönergesidir. Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal organizasyon ve değer üretme konularında sürdürülebilir yol izlemelerine, profesyonellerinin yönetim algısını artırmalarına katkı sağlamak, iyi yönetim kodlarına sahip olmaları için Kurumsal Yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapmaktadır.

2. Dayanak

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Aralık 2016’da yapmış olduğu ‘Stratejik Planlama Çalışması’na göre yeniden yapılandırılan dernek faaliyetlerinin etkin çalıştırılması için Çalışma Grupları başlığında oluşturulmuştur.

3. Yapı

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda, iş hayatında Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubunun tanımı ve vizyon, misyon ve stratejisine uygun görev yapan, tercihan Sivil toplum kuruluşları ile ilintili üst düzey yöneticisi olan Çalışma Grubu Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bireysel veya Kurumsal üye temsilcilerinden oluşan katılımcılarından oluşur. Derneğin Genel Sekreteri ve bir personeli çalışma grubunun doğal üyesidir.

4. Çalışma Grubunun Tanımı

Türk iş hayatının gelişimine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ile projeler üreterek, işbirlikleri sağlayarak Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar. Yürütülecek faaliyetler ile farkındalığın artırılması, bu konuda diğer Sivil Toplum Kuruluşları arasında farklılık yaratarak referans kurum olma vizyonunu da güçlendirir.

5. Görev ve Sorumluluklar

5.1 Çalışma grubunun sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, çalışma grubunun çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

5.2 Çalışma grubu Başkanı, sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyelerinin bilgisi dahilinde Genel Sekreter ile çalışma grubu toplantılarını organize eder.

5.3 Her takvim yılı başında çalışma grubu yıllık faaliyet takvimi, hedefleri ve yıl sonunda beklentileri hazırlanır.

5.4 Çalışma grubunun hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

5.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından çalışma grubunun yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

5.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, çalışma grubu yıllık faaliyetlerini yürütür.

5.7 Yıl sonunda çalışma grubunun yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

5.8 Yönetim kurulu çalışma grubunun faaliyetlerini değerlendirir.

6. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

7. Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

Ece Börü, Eray Akdağ

Çalışma Grubu Başkanı:

Dr. Yılmaz Argüden

Yayınlar: Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014 yılında yayınlanan rehbere buradan ulaşabilirsiniz.), Vakıflar Örnek Vaka Yayını üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri (info@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.