Komisyonlar

Akademik Platform

TKYD Akademik Kurulu TKYD'nin çalışmalarına bilimsel destek sağlamak,TKYD Akademik Platform'unun çalışmalarına yön vermek ve işlevselliğini sağlayıcı öneriler geliştirmek,Kurumsal Yönetim ile ilişkili araştırmacıların TKYD tarafındankarşılanabilecek araştırma desteği taleplerini TKYD Yönetim Kurulu nezdinde dile getirmek ve Kurumsal Yönetim konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında diyaloğu teşvik edecek araç ve mekanizmaları önermek ve uygulamalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
TKYD Akademik Kurul tüzüğüne buradan ulaşabilirsiniz.