Toker Alban Denetim Kurulu Başkanı
Cansen Başaran Symes Denetim Kurulu Sözcüsü
Erdal Kabatepe Denetim Kurulu Üyesi
Ahmet Agah Uğur Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Rint Akyüz  Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Suzan Sabancı Dinçer Denetim Kurulu Yedek Üyesi