İdil Gürdil

Denetim Kurulu Başkanı

Kemal Erol

Denetim Kurulu Sözcüsü

Ali Kamil Uzun

Denetim Kurulu Asıl Üye

Adnan Akan

Denetim Kurulu Asıl Üye

Zeynep Okuyan

Denetim Kurulu Asıl Üye

Tolga Danışman

Denetim Kurulu Yedek Üye

Fikret Sebilcioğlu

Denetim Kurulu Yedek Üye

Umut Kolcuoğlu

Denetim Kurulu Yedek Üye