Zeynep Okuyan

Denetim Kurulu Başkanı

Dr.Kemal Erol

Denetim Kurulu Sözcüsü

İdil Gurdil

Denetim Kurulu Asıl Üye

Ali Kamil Uzun

Denetim Kurulu Asıl Üye

Adnan Akan

Denetim Kurulu Asıl Üye

Av. Hamdi Tolga Danışman

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Fikret Sebilcioğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Av.Dr.Umut Kolcuoğlu

Denetim Kurulu Yedek Üye