Bireysel Üyelik

Bireysel Üyelik

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tüzüğünde yer alan bireysel üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır;

  • Türkiye'de Kurumsal Yönetim konusundaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip gerçek kişi ya da bu niteliklere sahip kurumların temsilcisi gerçek kişi olmak,
  • Fiil Ehliyetine sahip olmak,
  • Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
  • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi çerçevesinde haklarında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kişi ve kuruluşlara ilişkin liste dâhilinde bulunmamak,
  • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • En az üç Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,
  • Dernek üyeliğine dair giriş ödentisini ödemek,
  • 2023 yılı için bir kez ödenecek üye giriş tutarı 3.200.- TL, yıllık üyelik tutarı 2.800.-TL olarak belirlenmiştir. Üyelikten ayrılmış üyelerin yeni müracaatlarında ve kurumsal üyelerimizde görev alan yöneticilerin yapacakları bireysel üyelik başvurularında giriş aidat ödentisi talep edilmez. 

Üye Kabul Prosedürü

Aday üye başvuru formu TKYD Yönetim Kurulu onayına sunularak en fazla otuz gün içerisinde adaya bilgi sunulur. Başvurunun kabulü durumunda 4 adet resim, ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği talep edilir.

Üye aidatları Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin aşağıda yer alan banka hesaplarından herhangi birine yapılabilir.

Kredi kartı ile ödeme yapmak için buradan forma ulaşabilirsiniz. (Formu doldurduktan sonra 0212 347 62 01 numaralı telefona fakslayabilir ya da info@tkyd.org adresine gönderebilirsiniz.)

Dernekler Kanunu'nda yapılan düzenleme ile banka dekontu alındı belgesi olarak kullanılabilmektedir.